Contact Reception
012-809 0963
Pretoria, Gauteng
Visit Website

Die uitkomsgebaseerde leerplan word gevolg waar moontlik. Vir leer-linge wat nie akademies verder kan vorder nie, word meer praktiese vakke soos houtwerk, kuns, spyseniering en rekenaartik aangebied. Ons is Christelik en akkommodeer hoof- saaklik Afrikaanse leerlinge. Die klasse, Gr. 1
    This Ad has been viewed 159 times.