Contact Reception
011-646-3336
Parkview, Gauteng
Visit Website

Die Laerskool Jan Celliers wat in 1935 as staatskool gestig is en toe as die Jan Celliersskool bekend was, is in Januarie 1993 geprivatiseer. Die skool ('n vereniging ingelyf kragtens artikel 21) word bedryf deur 'n Raad. Die verklaring van voorneme en doelstellings van die vereniging (die skool) is as volg
    This Ad has been viewed 108 times.