Contact Reception
012-331 0218
Rietfontein, Gauteng
Visit Website

Die Gereformeerde Laerskool Johannes Calvyn het in 1964 tot stand gekom toe 'n aantal ouers 'n skoolvereniging gestig het. Hierdie ouers, almal lidmate van die Vrye Gereformeerde Kerk te Pretoria, het vanuit die doopbelofte wat hulle voor God afgele het, dit noodsaaklik geag om 'n skool onder hulle eie beheer op te rig. In so 'n ouerskool kan
    This Ad has been viewed 139 times.