Contact Reception
015-516 4795
Lious Trichardt, Limpopo
Visit Website

CVO Skool Zoutpansberg is ‘n skool wat onafhanklik van die staat is en ten volle deur die ouergemeenskap self bestuur word. CVO staan vir Christelik-Volkseie Onderwys. Ons is ‘n skool waar sterker leerlinge gestimuleer word tot uitnemendheid, gemiddelde leerlinge gestimuleer word om hulle volle potensiaal te bereik en aan leerlinge met spesiale behoeftes word hulp op verskillende terreine verleen.
    This Ad has been viewed 122 times.